Wystawa posterowa – okiem i piórem profesora Alojzego Czecha

W Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Biuletyn PTE, 2023 / Nr 3, str. 86-91) profesor Alojzy Czech opisuje wrażenia z wystawy posterowej prezentującej dorobek profesora Karola Adamieckiego oraz współczesne kontynuacje tego dorobku w pracach naukowo-badawczych i publikacjach pracowników Wydziału Zarządzania.

Profesor Alojzy Czech:
Odsłonięciu upamiętniającej tablicy towarzyszyła okolicznościowa wystawa, przypominająca na pięciu profesjonalnie wykonanych planszach dorobek twórcy i kontekst sytuacyjny jego dokonań. Tematami przewodnimi były: Karol Adamiecki jako twórczy inżynier, Karol Adamiecki z obliczem ekonomisty, nauka organizacji i kierownictwa w ujęciu Adamieckiego, wsparcie osób ze środowiska i sprzyjający klimat politycznego zrozumienia dla nowej nauki oraz Karol Adamiecki jako dydaktyk akademicki, doradca i działacz organizatorski. Kunsztownie eksponowane najważniejsze osiągnięcia w poszczególnych obszarach były efektem prac zespołu, któremu przewodziła prodziekan prof. Anna Kosieradzka, zarazem główny pomysłodawca i inicjator tego przedsięwzięcia. Trzeba powiedzieć, iż tak esencjonalnej i kompletnej zarazem prezentacji dzieła Karola Adamieckiego dotąd nie było. Warto tę ideę rozpisaną na moduły nieco przybliżyć.”

Pełny tekst relacji dostępny w Biuletyn PTE, 2023 / Nr 3, str. 86 91 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2023-nr-3 

Fotorelacja z otwarcia wystawy https://www.wz.pw.edu.pl/100-lecie/Aktualnosci/Wystawa-posterow-poswieconych-Karolowi-Adamieckiemu