Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - list z okazji Konferencji Naukowej "Zarządzanie procesowe. Od standaryzacji do transformacji procesowej organizacji".

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Prezes Zarządu Głównego TNOiK przesyła do JM Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby list gratulacyjny z okazji konferencji naukowej.