Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Prof. Karolowi Adamieckiemu

Zapraszamy do lektury relacji z uroczystości odsłonięcia tablicy i wystawy posterowej prezentującej dorobek profesora Karola Adamieckiego

W Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Biuletyn PTE, 2023 / Nr 3, str. 86-91) opublikowany został artykuł autorstwa profesora Alojzego Czecha „Powrót Adamieckiego”, będący relacją z uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy i wystawy posterowej prezentującej dorobek profesora Karola Adamieckiego oraz współczesne kontynuacje tego dorobku w pracach naukowo-badawczych i publikacjach pracowników Wydziału Zarządzania.

Profesor Alojzy Czech:
"Rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Warszawskiej upływał pod znakiem 100‑lecia nauk o zarządzaniu w tej uczelni. Wiązało się to z faktem, iż przed stu laty utworzona została – przy Wydziale Mechanicznym – Katedra Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych, którą z dniem 16 sierpnia 1922 roku objął inż. Karol Adamiecki.
Kulminacją całorocznego cyklu obchodów było odsłonięcie 6 czerwca 2023 roku na I piętrze w Gmachu Nowym Technologicznym PW przy ul. Narbutta 85 tablicy pamiątkowej poświęconej polskiemu współtwórcy nauk o zarządzaniu. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z wystawą prezentującą Jego dokonania. Wstęgę odsłaniającą – w obecności zaproszonych gości ze środowiska zawodowego oraz pracowników Wydziału – zdjął dziekan prof. Jarosław Domański, kierując do zebranych słowo okolicznościowe. Po kilkudziesięciu latach Adamiecki znalazł się ponownie w murach uczelni, której był w latach 1919–1933 wykładowcą i profesorem. Droga ta jakoś się w czasie wydłużyła (po śmierci w 1933 roku Katedra została zwinięta, a jego teoria nie zawsze uzyskiwała środowiskową aprobatę), ale pewnie sam Adamiecki ten symboliczny powrót przyjmuje z satysfakcją, nawet jeśli ze swojego mieszkania przy ul. Polnej 72 w nowe miejsce spacerem miałby nieco dalej."

Pełny tekst relacji dostępny w Biuletyn PTE, 2023 / Nr 3, str. 86 91 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2023-nr-3