Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina

Ut salutabis, ita salutaberis - list gratulacyjny od przyjaciół z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Połtawie.