Zjazd Absolwentów i zakończenia obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

W dniu 10 listopada 2023 r. odbyły się dwa ważne dla Wydziału wydarzenia. Pierwsze to uroczyste zakończenie obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej, drugie zaś - Zjazd Absolwentów studiów menedżerskich.

Organizatorem Zjazdu Absolwentów i zakończenia obchodów 100-lecia Nauk o Zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej  była Wydziałowa Rada Samorządu WRS WZ, która nie tylko stanęła na wysokości zadania, ale zaskoczyła uczestników wyjątkową inwencją przygotowanych atrakcji.

Jako pierwszy głos zabrał Dziekan Wydziału WZ PW dr hab. inż. Jarosław Domański, który przywitał gości, a następnie opowiedział historię Wydziału oraz historię życia profesora Karola Adamieckiego.

Następnie dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni, w obszernym wystąpieniu szczegółowo przedstawiła sylwetkę Karola Adamieckiego, praktyka i naukowca oraz jego związki z Politechniką Warszawską. Opowiedziała o historii powstania harmonogramu, który jest najbardziej kojarzony z osobą Profesora. Profesor Kosieradzka omówiła również wydarzenia, które odbyły się w ramach obchodów 100-lecia NoZ i PW:

  • Uroczyste posiedzenie RW WZ PW oraz RND NOZiJ
  • Konferencję „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego. Sektor publiczny wobec wyzwań XXI w.”, organizowaną przez Kolegium Nauk Ekonomicznych PW Fila w Płocku
  • Konferencja Business Process Management 2023
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i wystawa posterowa dorobku profesora Karola Adamieckiego
  • Konferencja Programowa WZ i RND PW
  • Tydzień Nauki i Biznesu na WZ PW

Kolejną częścią programu był konkurs wiedzy o profesorze Karolu Adamiecki przeprowadzony w konwencji elektronicznego sprawdzianu. Udział wzięli uczestnicy, którzy za pomocą telefonów komórkowych odpowiadali na przygotowane pytania.

Zwycięzcami okazali się studenci Wydziału Zarządzania, w końcowej części deklasując pracowników i absolwentów.

W przerwie uroczystości uczestnicy mogli obejrzeć postery prezentujące dorobek profesora Karola Adamieckiego oraz współczesne kontynuacje tego dorobku w pracach naukowo-badawczych i publikacjach pracowników Wydziału Zarządzania.

Po przerwie na uczestników czekał pokaz mody studenckiej związanej z działalnością WRS oraz turniej „Jeden z dziesięciu”.

W ramach pokazu mody zaprezentowane zostały m.in. okazjonalne koszulki i bluzy, które na przestrzeni 15 lat projektował WRS. Pokazowi towarzyszyły komentarze przypominające ważne i mniej ważne, ale zabawne wydarzenia, którymi wszyscy żyli w czasie użytkowania prezentowanej odzieży.

W turniej „Jeden z dziesięciu” uczestnicy odpowiadali na pytania związane z Wydziałem, uczelnią i wiedzą z zakresu zarządzania. Czy pytania były trudne? Należy przyznać, że były trudne, a długa rozgrywka świadczyła o szerokiej wiedzy uczestników. Wygrali najlepsi. Gratulujemy!!!

Uczestnicy dobrze się bawili i niewątpliwie było to zasługą inwencji Organizatorów.

Dziękujemy również sponsorom, którzy wsparli organizację wydarzeń.

Należy wymienić Bank Gospodarstwa Krajowego, głównego Sponsora Obchodów 100-lecia NoZiJ w Politechnice Warszawskiej oraz następujących firm: the White Bear Coffee, Stolica lodów i pączków, subway, To To Pho, Pijalnia Ziół - Dary natury, Pizza przy Politechnice, Manekin, Komodo, FLIS, dobro&dobro cafe.