Towarzystwo Naukowe Informatyki Ekonomicznej

Prof. dr hab. Dorota Jelonek, Prezes Towarzystwa Naukowego Informatyki Ekonomicznej przesyła gratulacje z okazji obchodzonego Jubileuszu.