12 zasad wydajności (H.Emerson, 1925) - Przedmowa do wydania polskiego

Dotychczas bardzo rozpowszechnionem jest mniemanie, że cała treść "naukowej organizacji pracy", którą amerykanie nazywają "naukowym zarządzaniem", jest zawartą w tak zwanym "systemie Taylora".

Przekonywanie to jest jednak zbyt jednostronnem i świadczy, jak mało są jeszcze znane wszystkie idee, stanowiące podstawę tej nowej wiedzy. Prócz F.W. Taylora byli jeszcze inni pionierzy, którzy kładli podwaliny organizacji naukowej. Do nich należy zaliczyć przedewszystkiem inżyniera amerykańskiego Harringtona Emersona. 

Więcej...

Karol Adamiecki, 1925. Przedmowa do wydania polskiego. W: Emerson H., 12 zasad wydajności. Warszawa.