Karol Adamiecki

Karol Admiecki

Karol Adamiecki (1866-1933) polski teoretyk zarządzania. Sformułował prawa harmonii doboru, harmonii działania organów pracy zbiorowej, optymalnej produkcji, które stały się teoretycznymi podstawami nauki organizacji i kierownictwa.

W 1918 podjął pracę na Politechnice Warszawskiej, a od 1922 roku aż do śmierci kierował utworzoną na Wydziale Mechanicznym PW Katedrą Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych.

Nie zapominajmy o Adamieckim (2002)

Kotarbiński (1886–1981) o Adamieckim (1866–1933)

Organizacja pracy według metody wykreślnej. W 100-lecie ogłoszenia (2003)

Proces badawczy przeprowadzony był w latach 1895–1899 w Hucie Bankowej, podanie do publicznej wiadomości wyników metody miało miejsce w 1903 roku na południu Rosji. 

Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczem (1932)

Powtarzająca się często dyskusja na jeden i ten sam temat staje się dla wielu ludzi dyskusją jałową, jakimś sporem akademickim, pozbawionym praktycznego znaczenia.

O istocie naukowej organizacji pracy (1938)

Prof. Karol Adamiecki nie pozostawił po sobie testamentu pisanego, który ujmowałby Jego dorobek duchowy w syntetyczną całość.

Marnotrawstwo w przemyśle - przedmowa do wydania polskiego (1926)

Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji Pracy w Polsce, przystępując w tym roku do wydawania książek z dziedziny organizacji, uznał za niezbędne wydanie w polskim tłumaczeniu książki "Waste in Industry" (Marnotrawstwo w Przemyśle).

Zarządzanie warsztatem wytwórczym (F.Taylor, 1926) - przedmowa do wydania polskiego

Wielu czytelników polskich zna dzieła F.W. Taylora nie z oryginałów angielskich, lecz przeważnie z tłumaczeń na więcej znane nam języki - niemiecki, francuski, rosyjski.

12 zasad wydajności (H.Emerson, 1925) - Przedmowa do wydania polskiego

Dotychczas bardzo rozpowszechnionem jest mniemanie, że cała treść "naukowej organizacji pracy", którą amerykanie nazywają "naukowym zarządzaniem", jest zawartą w tak zwanym "systemie Taylora".

Filozofja systemu Taylora (Le Chatelier H., 1926) - Przedmowa tłumacza

Echa tak zwanego "systemu Taylora", jako podstawy naukowej organizacji, dochodziły do naszego kraju już dosyć dawno, jednak długi czas rozbrzmiewały bardzo słabo, nie pozostawiając głębszych śladów nawet w umysłach ludzi, których szczególniej powinny były zainteresować.

Henry le Chatelier jako następca F. W. Taylora (1928)

Gdy obejmuje się myślą całą działalność prof. Henry Le Chatelier, to przedewszystkiem uderza niezmiernie rozległa skala umysłu tego wielkiego człowieka.

General William Crozier (1927)

Przegląd Organizacji

Harmonograf (1931)

Przegląd Organizacji

Kolektory (1897)

Przegląd Techniczny

Pomoc z Ameryki (1926)

Przegląd Organizacji