Marnotrawstwo w przemyśle - przedmowa do wydania polskiego (1926)

Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji Pracy w Polsce, przystępując w tym roku do wydawania książek z dziedziny organizacji, uznał za niezbędne wydanie w polskim tłumaczeniu książki "Waste in Industry" (Marnotrawstwo w Przemyśle).

Dzieło to, jako wynik zbiorowej pracy badawczej, dokonanej przez najwybitniejszych inżynierów amerykańskich z inżynierem Herbertem Hooverem na czele, niewątpliwie może być zaliczone do najlepszych prac inżynierskich z ostatnich czasów. Jest to djagnoza najważniejszych chorób, którym podlega przemysł - ten tak ważny organ wytwórczy nowoczesnych społeczeństw.

Więcej...

Przedmowa do polskiego wydania. [w:] Marnotrawstwo w przemyśle. Warszawa, 1926, s. II-V