Henry le Chatelier jako następca F. W. Taylora (1928)

Gdy obejmuje się myślą całą działalność prof. Henry Le Chatelier, to przedewszystkiem uderza niezmiernie rozległa skala umysłu tego wielkiego człowieka.

Nie zamyka się on wyłącznie w swej specjalności - w sferze zjawisk fizyko-chemicznych, ale wznosi się na wyżyny, z których obejmuje wzrokiem przenikliwym całość zjawisk martwej i żywej przyrody. Interesuje się szczególnie przejawami życia ekonomiczno-społecznego. Pod tym względem jak gdyby zaprzecza samemu sobie, nieustannie bowiem propaguje, że, aby w nauce czegoś dokonać, trzeba skupić się na pewnych tylko zagadnieniach, postawić sobie cel ścisły i ograniczony, a badając, mierzyć każdy szczegół.

Więcej...

Karol Adamiecki, 1928. Przedmowa. W: Henry le Chatelier jako następca F. W. Taylora. Warszawa: Instytu Naukowej Organizacji.