Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczem (1932)

Powtarzająca się często dyskusja na jeden i ten sam temat staje się dla wielu ludzi dyskusją jałową, jakimś sporem akademickim, pozbawionym praktycznego znaczenia.

Uwagi do definicji nauki

Powtarzająca się często dyskusja na jeden i ten sam temat staje się dla wielu ludzi dyskusją jałową, jakimś sporem akademickim, pozbawionym praktycznego znaczenia. W wielu przypadkach dyskusja taka stanowi istotnie jałową stratę czasu. Nie można jednak tego uogólniać. Dyskusja, wydająca się napozór bezużyteczną, posiada niekiedy ważne znaczenie praktyczne. Dotyczy to, między innemi, dyskusyj na temat ustalenia pewnego pojęcia i określenia wyrazem, najlepiej oddającym treść tego pojęcia, słowem - gdy chodzi o ścisłą jego definicję. (Adamiecki, 1932, s.5)

Więcej...

Adamiecki, K., 1932. Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczem.