Filozofja systemu Taylora (Le Chatelier H., 1926) - Przedmowa tłumacza

Echa tak zwanego "systemu Taylora", jako podstawy naukowej organizacji, dochodziły do naszego kraju już dosyć dawno, jednak długi czas rozbrzmiewały bardzo słabo, nie pozostawiając głębszych śladów nawet w umysłach ludzi, których szczególniej powinny były zainteresować.

Dopiero po wojnie, a zwłaszcza, gdy nasze społeczeństwo, po kilkoletniem smutnem doświadczeniu, zaczęło uświadamiać sobie, że do podniesienia dobrobytu i do utrwalenia bytu państwowego nie można dojść drogą różnych reform socjalnych bez podniesienia wydajności pracy, daje się zauważyć większe zainteresowanie metodami, zmierzającemi do podniesienia wytwórczości i wydajności, słyszy się więc coraz częściej wyrazy" "tayloryzm", "system Taylora" i "naukowa organizacja pracy". W ostatnich czasach rozprawia u nas na ten temat mnóstwo ludzi i stał się on nawet do pewnego stopnia modny.

Więcej...

Karol Adamiecki, 1926. Przedmowa tłumacza. W: Le Chatelier H., Filozofja systemu Taylora. Warszawa.