Krótki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach (1929)

Stylizowane logo WZ

Przegląd Organizacji