Zarządzanie warsztatem wytwórczym (F.Taylor, 1926) - przedmowa do wydania polskiego

Wielu czytelników polskich zna dzieła F.W. Taylora nie z oryginałów angielskich, lecz przeważnie z tłumaczeń na więcej znane nam języki - niemiecki, francuski, rosyjski.

Ponieważ książki te dochodziły do nas dosyć obficie, zdawałoby się więc, że obecnie niema wielkiej potrzeby tłumaczenia dzieł Taylora na język polski, - zwłaszcza, że ukazały się jeszcze przed kilkunastu laty, - i że później zjawiła się wielka ilość książek i artykułów we wszystkich językach, traktujących o tayloryzmie.

Więcej...

Przedmowa do polskiego wydania. [w:] Taylor F. W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym. Warszawa, 1926, s. III-V