IV Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Paryżu (1929)

Stylizowane logo WZ

Przegląd Organizacji

Adamiecki, K., 1929. IV Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Paryżu 1929. Cyrkularz nr 1. Przegląd Organizacji, 4 nr 1, s. 32–33.