Dostarczanie dokumentów, przez osoby przyjęte, na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

Składanie dokumentów w wersji papierowej na wydziale w dniach 22 - 23 lutego oraz 26 lutego w godz. 11:00 – 15:00 w pokoju nr 5 (parter).

Kandydatów na studia stacjonarne II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - dyplom musi być podpisany,  
  • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów,
  • życiorysu (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • formularza deklaracji znajomości języka angielskiego - angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
  • dokumentu tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Uwaga!

Absolwenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej zobowiązani są dostarczyć:

  •  życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,,
  •  formularz deklaracji znajomości języka angielskiego - angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)

 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnegoPlik do pobrania - pełnomocnictwo