Student

Aktualności

Stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2022/2023. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl do dnia 24 czerwca 2022 r. 

Regulamin stypendium dostępny tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w j. angielskim do 31 maja 2022 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Decyzje dot. stypendiów są gotowe do odbioru

Zapraszamy po odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego, rektora oraz osób niepełnosprawnych. Decyzje dot. zapomóg będą gotowe do odbioru w systemie USOSweb.

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Przychodnia Akademicka PW CenterMed oferuje bezpłatną opiekę medyczną dla studentów.

Studencka Infolinia Medyczna: 22 592 48 30

https://centermed.pl/pw/student

Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II st. I sem.

Ogłaszamy wstępną listę rankingową. Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 22.03 (wtorek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2021/2022

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2022 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 24.02 do 10.03 w godzinach przyjęć.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letnim r. ak. 2021/22

Podania o rozłożenie czesnego na dwie raty można składać do 1 marca 2022 r. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Podania można również przesyłać drogą mailową: student.wz@pw.edu.pl

Perły nauki

MEiN ogłasza konkurs Perły Nauki, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Decyzje dot. stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych są gotowe do odbioru

Zapraszamy po odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych do pokoju nr 5.

Decyzje dot. stypendium rektora będzie można odbierać od piątku po godz. 15:00.

Decyzje negatywne również należy odebrać.

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe

Wszystkie osoby na znajdujące się na listach otrzymają stypendium rektora.
Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 19.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać.

Kwoty stypendiów na rok akademicki 2021/2022

Ogłaszamy kwoty stypendiów.