Student

Aktualności

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letniego r. ak. 2023/24

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie równe raty z terminem płatności:

1 rata - 14.03

2 rata - 14.05

Podania należy składać przez systemu USOSweb / e-Podania/ Podanie dotyczące opłat za studia.

Termin składania podań  - 28.02.2024 r.

Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2023/2024

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2024 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 19.02 do 04.03 w godzinach przyjęć.

Osoby z innych wydziałów oraz innych uczelni proszone są o załączenie kserokopii suplementu. Jeżeli na suplemencie nie ma podziału na semestry proszę załączyć dodatkowo kartę przebiegu studiów, gdzie będzie wykaz ocen i punktów ECTS z dwóch ostatnich semestrów. Wnioski można składać od średniej 4.00.

Hej Studenci Politechniki Warszawskiej!

Mamy dla Was ciekawą propozycję! Nasza firma ATMSolutions zaprasza Was do udziału w projekcie "ATMSolutions Invest LAB." To szansa na rozwijanie umiejętności inwestycyjnych i finansowych w super atmosferze. 
Pomożemy Ci w realizacji Twojego pomysłu finansowo i merytorycznie oraz udostępnimy wszystkie możliwe środki aby przekształcił się on w realny projekt! 

Weź udział w konkursie Schneider Electric "IA Masters", wykonując najlepszy projekt badawczy z dziedziny automatyki i robotyki!

  IA Masters. Projektuj przyszłość z Digital Twin

  • Studiujecie automatykę i robotykę lub pokrewny kierunek? 
  • Chcecie pracować pod okiem doświadczonych inżynierów?
  • Waszym marzeniem jest realny wkład w rozwój technologiczny branży automatyki przemysłowej?

Decyzje stypendialne

Informujemy, że od dnia 17.11 (piątek) od godz. 15:00 można odbierać decyzje dot. stypendiów Rektora i socjalnych. Odebranie decyzji jest warunkiem otrzymania stypendium na konto bankowe.

Decyzje negatywne również należy odebrać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendiów będą do odebrania po wcześniejszym ogłoszeniu.

Nie zostały jeszcze ogłoszone kwoty stypendiów.

Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Praktyki w Welchman Keen

Welchman Keen is seeking a Compliance and Policy Intern to work on various technology, media, and telecom (TMT) regulatory issues. We hire responsible self-starters who focus on gaining experience from working in a diverse and international culture.

You are also required to join an information meeting on 20 November 2023, 18.00-18.45, New Technological Building, room NT315, 85 Narbutta Str., Warsaw.

Wirtualne wydarzenie Schneider Electric 28 - 30 listopada

EMPOWHER to nasze zobowiązanie do wspierania integracyjnego i sprawiedliwego środowiska pracy, w którym każda kobieta może się rozwijać.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Promocja PW Niezależne Zrzeszenie Studentów i inicjatywa The Presja oferują studentom możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych on-line (50 min). Zapisy odbywają się przez link: https://thepresja.pl/nzs2023/,  gdzie istnieje możliwość dopasowania dnia i godziny konsultacji oraz wyboru terapeuty, działającego w ramach określonej specjalizacji. Każdemu studentowi w ramach tegorocznego programu przysługuje możliwość zarezerwowania maksymalnie trzech terminów. 

Wstępne listy rankingowe

Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Na listach znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek w terminie. Nie są to wszystkie osoby, które otrzymają stypendia! Kwoty stypendiów Rektor ogłasza na koniec października.

Uwagi można zgłaszać do 30.10 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy.