Opieka medyczna

  • lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia oraz inne informacje dotyczące opieki medycznej studentów znajdują się na stronie Politechniki Warszawskiej: Opieka medyczna
  • w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i załatwienia spraw formalnych należy zgłosić się do Dziekanatu ds. Studenckich

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe (z wyłączeniem osób odbywających Praktyki). Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych, a także dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”.

Uwaga: Ubezpieczenie jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Praktyk. Studenci są objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.