Skład RND

Skład Rady Naukowej Dyscypliny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

w kadencji 2020-2024

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 została powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej Uchwałą nr 23/L/2020 z dnia 23 września 2020 r. (z późniejszymi zmianami w składzie Rady)

Na Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 Senat wybrał dr hab. inż. Katarzynę Rostek, prof. uczelni Uchwałą nr 44/L/2020 z dnia 14 października 2020 r.

 

Aktualny skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej:

Przewodnicząca
 1. dr hab. inż. Katarzyna ROSTEK, prof. uczelni (WZ)                                                                                                                                 

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 1. dr inż. Aleksander BUCZACKI (WMT)
 2. prof. dr hab. inż. Agnieszka BITKOWSKA (WZ)
 3. dr hab. inż. Jarosław DOMAŃSKI (WZ)
 4. dr hab. inż. Eryk GŁODZIŃSKI, prof. uczelni (WZ)
 5. dr inż. Bartłomiej GŁADYSZ (WMT) - od lutego 2022 r.
 6. dr hab. inż. Tadeusz GRZESZCZYK, prof. uczelni (WZ)
 7. doc. dr hab. inż. Marek KISILOWSKI (WZ)
 8. dr hab. Magdalena KLUDACZ-ALESSANDRI, prof. uczelni (KNEiS)
 9. dr hab. Piotr KORNETA (WZ) - od kwietnia 2023 r.
 10. dr hab. inż. Anna KOSIERADZKA, prof. uczelni (WZ) - od kwietnia 2023 r.
 11. dr hab. Magdalena MAJCHRZAK, prof. uczelni (KNEiS) - od lutego 2022 r.
 12. prof dr hab. Mieczysław MORAWSKI (WZ)
 13. dr hab. inż. Marlena PIEKUT, prof. uczelni (KNEiS) - od czerwca 2022 r.
 14. dr hab. inż. Agata PIERŚCIENIAK,  prof. uczelni (WZ) - od grudnia 2022 r.
 15. dr hab. Grzegorz RZĄDKOWSKI, prof. uczelni (WZ)
 16. dr hab. Małgorzata SIDOR-RZĄDKOWSKA, prof. uczelni (WZ)
 17. dr hab. Agnieszka SKALA-GOSK, prof. uczelni (WZ) - Zastępczyni Przewodniczącej
 18. prof. dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA (WZ)
 19. dr inż. Michał WIŚNIEWSKI (WZ) - Sekretarz
 20. dr hab. inż. Renata WALCZAK, prof. uczelni (WBMiP Płock)
 21. dr hab. Andrzej WODECKI, prof. uczelni (WZ)
 22. mgr inż. Mirosław WÓJCIK (doktorant WZ) - od kwietnia 2023 r.
 23. dr hab. inż. Janusz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, prof. uczelni (WZ) - do października 2022 r. i od kwietnia 2023

Byli członkowie RND NZJ
 • śp. dr Helena BULIŃSKA-STANGRECKA (WAiNS) - do grudnia 2021 r.
 • dr hab. inż. Liliana HAWRYSZ (WZ) - do września 2021 r.
 • dr hab. inż. Waldemar IZDEBSKI, prof. uczelni (WZ) - do października 2022 r.
 • mgr Justyna KACPRZAK (doktorantka WZ) - od października 2021 r. do kwietnia 2023 r.
 • mgr inż. Angelika WILK (doktorantka) - do maja 2021 r.

Sekretariat
 • mgr Marzena FABIJAŃSKA

Stałe zespoły RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW I kadencji pod przewodnictwem dr hab inż. Anny Kosieradzkiej, prof. uczelni