Rada Konsultacyjna

Przy Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej działa Rada Konsultacyjna, która zainaugurowała swoją działalność 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 4/2020  Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej z dnia 7 października 2020 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej definiuje zadania tego Gremium, w tym m.in.:

 • udział w przygotowywaniu programów kierunków studiów,
 • działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i doskonalenia programów studiów z perspektywy praktyki gospodarczej i funkcjonowania jednostek administracji publicznej,
 • działania dotyczące monitorowania, oceny i doskonalenia wewnętrznych systemów i procedur wpływających na jakość kształcenia,
 • stymulowanie wykorzystywania w programie studiów nowych/kreatywnych metod kształcenia w tym uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
 • wsparcie studentów realizujących prace dyplomowe przez pomoc w definiowaniu tematów czy potencjalnych zagadnień badawczych oraz mentoring.

W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą:       

a) przedstawiciele następujących instytucji zewnętrznych: 

 • Marcin Cichy - EMEA, Access Partnership
 • Jolanta Dybek - PCO S.A. 
 • Dominik Głodziński - VBH Polska Sp. z o.o.
 • Wojciech Janek - Govtech Polska
 • Stefan Kawalec - Capital Strategy Sp. z o.o.
 • Arkadiusz Lefanowicz - Fundacja IT Leader Club Polska
 • Jarosław Majczyk - P4 Sp. z o.o.
 • dr inż. Janusz Marszalec - Centrum Edisona Sp. z o.o.
 • Jarosław Sokolnicki - Microsoft Sp. z o.o.
 • Kinga Stokowska - PCO S.A.
 • prof. zw. dr hab. Danuta Strahl - UE we Wrocławiu
 • prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego
 • Karolina Zdrodowska - Urząd m.st. Warszawy
 • Marek Zieliński - HOCHTIEF Polska S.A.
 • Jerzy Zmysłowski - P4 Sp. z o.o.  

b) przewodniczący Wydziałowej Rada Samorządu Studentów:

 • Emilia Szydłowska (od 2023.10), Krystian Papierowski (do 2023.10)

c) dziekani:

 • dr hab. inż. Jarosław Domański 
 • dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni 
 • dr inż. Grzegorz Kunikowski 
 • dr inż. Agata Lamparska-Jasińska 

Na zdjęciu od lewej: W. Janek, S. Kawalec, J. Sokolnicki, A. Kosieradzka, M. Ziółkowski, D. Strahl, M. Ferreira, E. Głodziński, J. Dybek, A. Lefanowicz