Studencki Rzecznik Zaufania

Studencki Rzecznik Zaufania rozpatruje sprawy sporne, w tym prowadzi mediacje, w sprawach, w których stronami konfliktu są Studenci.

Kompetencje oraz zakres działań podejmowanych przez Studenckiego Rzecznika Zaufania w Politechnice Warszawskiej zostały określone w Zarządzeniu nr 28/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie: Studencki Rzecznik Zaufania / Uczelniany Rzecznik Zaufania / Strona główna - Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (pw.edu.pl).