Towarzystwa naukowe

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją jest zlokalizowany na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej od momentu utworzenia Wydziału w 2008 roku. 

PTZP jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw postaw i działań sprzyjających podnoszeniu jakości zarządzania oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Więcej...

Koło Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa przy Politechnice Warszawskiej jest zlokalizowane na Wydziale Zarządzania PW.

TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Zostało założone przez profesora Politechniki Warszawskiej Karola Adamieckiego, jednego z „ojców” w skali światowej nauk o zarządzaniu (w roku 2016 obchodzono 150. rocznicę urodzin Profesora oraz 120-lecie nauk o zarządzaniu na ziemiach polskich).

Więcej ...