Aktualności

Stypendium pod choinkę 2022

Jest ich piętnaścioro – aktywnych naukowo, artystycznie, sportowo i społecznie, zaangażowanych w promowanie naszej Uczelni i popularyzację nauki. To studenci i doktoranci PW – tegoroczni laureaci Stypendium pod choinkę, a wśród nich studentka WZ - Julia Janiszewska.

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych od piątku 18.11 od godz. 15.00

Decyzje będą do odebrania w pok. 5. Wszystkie decyzje należy odebrać do 5 grudnia br. 

Decyzje dot. wniosków złożonych przez system USOSweb będą dostępne w następnym tygodniu.

Decyzje dot. zapomóg zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

Wysokość świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023

W załączniku decyzja Rektora PW z dnia 15 listopada 2022 roku.

Informacja z Biura Kanclerza dot. wysokości świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianami w składzie władz Rady Doktorantów decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023 jest jeszcze w procedowaniu (czeka na akceptację wysokości stawek przez Radę Doktorantów). Przepraszamy za zaistniałe opóźnienie i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Osoby nad grubą linią otrzymają stypendia.

Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 18.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można się odwołać do OKS.

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do dnia 02.11 (środa) godz. 13.00 na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list. 

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 24.10 po godz. 17.00

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 24.10 po godz. 17.00. Uwagi do wyliczenia średnich będzie można zgłaszać osobiście lub mailowo: student.wz@pw.edu.pl do 2.11 do godz. 13.00.

Ostatnia szansa na złożenie wniosków o przyznanie stypendium Rektora. Wnioski można składać tylko do 14 października.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora można składać tylko do 14 października. Wnioski można składać od średniej wynoszącej 4,00 (średnia ważona z poprzednich dwóch semestrów). Miejsce składania wniosków: Dziekanat ds. Studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi można składać przez cały rok jednak stypendium zostanie przyznane dopiero od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. 

Nowy regulamin stypendialny już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem stypendialnym oraz wnioskami: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Wnioski należy składać w dniach 3.10.2022 - 14.10.2022 r. w pokoju nr 5 (ul. Narbutta 85).

Próg dochodowy do stypendium socjalnego: 1051,70 zł

1 ha przeliczeniowy: obwieszczenie Prezesa GUS

Forma i tryb składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2022/2023

Wnioski o stypendia można składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 3 do 14 października 2022 r. w godzinach otwarcia dziekanatu ds. studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium rektora oraz socjalne należy składać w wersji papierowej (wypełnione na komputerze) a zapomogi i wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać przez system USOSweb lub w wersji papierowej. Osoby składające wnioski są proszone o sprawdzenie ich poprawności oraz kompletności przed przyjazdem na wydział.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2022/23

Termin składania podań dla pierwszego semestru upływa 27 września 2022 roku.

Termin składania podań dla kolejnych semestrów upływa 10 października 2022 roku.

Stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2022/2023. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl do dnia 24 czerwca 2022 r. 

Regulamin stypendium dostępny tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w j. angielskim do 31 maja 2022 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Decyzje dot. stypendiów są gotowe do odbioru

Zapraszamy po odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego, rektora oraz osób niepełnosprawnych. Decyzje dot. zapomóg będą gotowe do odbioru w systemie USOSweb.

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Przychodnia Akademicka PW CenterMed oferuje bezpłatną opiekę medyczną dla studentów.

Studencka Infolinia Medyczna: 22 592 48 30

https://centermed.pl/pw/student

Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II st. I sem.

Ogłaszamy wstępną listę rankingową. Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 22.03 (wtorek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2021/2022

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2022 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 24.02 do 10.03 w godzinach przyjęć.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letnim r. ak. 2021/22

Podania o rozłożenie czesnego na dwie raty można składać do 1 marca 2022 r. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Podania można również przesyłać drogą mailową: student.wz@pw.edu.pl

Decyzje dot. stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych są gotowe do odbioru

Zapraszamy po odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych do pokoju nr 5.

Decyzje dot. stypendium rektora będzie można odbierać od piątku po godz. 15:00.

Decyzje negatywne również należy odebrać.

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe

Wszystkie osoby na znajdujące się na listach otrzymają stypendium rektora.
Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 19.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać.

Kwoty stypendiów na rok akademicki 2021/2022

Ogłaszamy kwoty stypendiów.

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 03.11 (środa) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list. 

Informacje dot. stypendiów

Kiedy będą znane kwoty stypendiów?

- Na koniec miesiąca kwoty ogłosi Rektor. Dopiero po tym ogłoszeniu będziemy mogli zając się tworzeniem decyzji oraz zwołać ostateczne posiedzenie Komisji Stypendialnej.

Kiedy będą wypłacane stypendia?

- Planowo na koniec listopada ale pod warunkiem odebrania decyzji przez studenta. Decyzje powinny być gotowe w połowie listopada. Zamieścimy tutaj stosowne ogłoszenie.

...więcej w notatce

Stypendium pod choinkę 2021

Szukamy zaangażowanych, aktywnie promujących Politechnikę i budujących jej wizerunek studentów i doktorantów. Jeśli bierzesz udział w konkursach naukowych, sportowych lub artystycznych, działasz w kole naukowym, uczestniczysz w różnorodnych projektach, a być może także popularyzujesz naukę wśród dzieci i dorosłych — prześlij swoje zgłoszenie!

Termin ogłoszenia wstępnych list rankingowych

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 27 października 2021 r. przed pokojem nr 5 oraz tutaj na stronie.
Od tego dnia będą mieli Państwo czas do 3 listopada na zgłaszanie uwag oraz źle wyliczonych średnich osobiście lub na adres student.wz@pw.edu.pl

Kryteria tworzenia list rankingowych na rok akademicki 2021/2022

Plik do pobrania: