Studia

Aktualności

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Szkolenie BHP dla pierwszego roku studiów odbędzie się w formie samokształcenia na MS Teams.  Zostanie utworzona grupa szkoleniowa, w której zostaną udostępnione materiały szkoleniowe do samodzielnego zapoznania się przez uczestników oraz będzie możliwość konsultacji ze specjalistą z Inspektoratu BHP.

Udostępniony zostanie uczestnikom link do testu sprawdzającego wiedzę w MS Forms.

Termin realizacji szkolenia 7-21 października.

Zalogować do MS Teams można się przez pocztę studencką, która jest obowiązkowa do komunikacji z uczelnią.

Centralna poczta dla studentów / Poczta elektroniczna / Usługi / Strona główna - Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl)

Zajęcia z przedmiotu Mechanika Płynów

Zajęcia z przedmiotu Mechanika Płynów rozpoczną się w piątek 7 października o godz. 10:15 w audytorium A1 na WIChiP .

Najważniejsze informacje dla nowych Studentów.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023, przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dla Studentów pierwszego roku.

Badania Operacyjne (ćwiczenia) - Termin poprawy

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości poprawy ćwiczeń z przedmiotu Badania Operacyjne.

16.09.2022 godz 17.30.

Życzymy powodzenia!

Badania Operacyjne (wykład) - Termin poprawy

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości poprawy wykładów z przedmiotu Badania Operacyjne. 

14.09.2022 czwartek godz. 14.1515.09.2022 piątek godz. 17.15

Życzymy powodzenia!

Algebra i Analiza Matematyczna - termin zaliczenia poprawkowego (ćwiczenia)

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości poprawy ćwiczeń z Analizy Matematycznej i Algebry w sesji jesiennej:

Studia dzienne: 

12.09.2022r. 10:15 - 12:00 s.123 - Analiza Matematyczna

12.09.2022r. 12:15-14:00 s.123 - Algebra

Studia zaoczne: 10.09.2022r. 10:15-12:00 s.227 - Algebra

Terminy egzaminów pozostają bez zmian.

Życzymy powodzenia!

Zapisy na lektoraty dla Studentów!

Szanowni Studenci,

Studium Języków Obcych informuje o zapisach na lektoraty. 

Nabór na kolejną edycję ATHENS - sesja Listopad 2022

Trwa nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2021 (która odbędzie się w dniach 12-19.11.2022 r.). 

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie strategiczne - studia niestacjonarne

Szanowni Studenci!

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie strategiczne dla kierunku Inżynieria Zarządzania, 4 semestr, odbędzie się w dniu 10.09 8:15-10:00 s.123. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Wakacyjne dyżury Dziekanatu i Prodziekan ds. Studiów

W lipcu i sierpniu obowiązują specjalne godziny otwarcia Dziekanatu ds. studiów oraz godziny dyżurów Prodziekan ds. studiów.