Stypendia

regulamin oraz wnioski znajdują się na stronie Biura Kanclerza PW: Pomoc materialna

szczegółowe informacje oraz składanie wniosków: Dziekanat ds. Studenckich.

Nowy regulamin już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem stypendialnym oraz wnioskami: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Wnioski należy składać w dniach 3.10.2022 - 14.10.2022 r. w pokoju nr 5 (ul. Narbutta 85).

Próg dochodowy do stypendium socjalnego: 1051,70 zł

1 ha przeliczeniowy: obwieszczenie Prezesa GUS

Kiedy będą znane kwoty stypendiów?

Kiedy będą znane kwoty stypendiów?

- Na koniec miesiąca kwoty ogłosi Rektor. Dopiero po tym ogłoszeniu będziemy mogli zając się tworzeniem decyzji oraz zwołać ostateczne posiedzenie Komisji Stypendialnej.

Kiedy będą wypłacane stypendia?

- Planowo na koniec listopada ale pod warunkiem odebrania decyzji przez studenta. Decyzje powinny być gotowe w połowie listopada. Zamieścimy tutaj stosowne ogłoszenie.

...więcej w notatce