Nagroda naukowa "Wykład im. Marka Siudaka"

Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej Uchwałą Nr 196/III/18 z dnia 30.01.2018 r. ustanowiła na Wydziale Zarządzania nagrodę "Wykład im. Marka Siudaka", celem upamiętnienia osoby, zmarłego w 2000 roku, znaczącego przedstawiciela środowiska Politechniki Warszawskiej, które dziś działa w formule Wydziału Zarządzania PW.

Nagroda przyznawana jest raz w roku. Polega na wygłoszeniu prestiżowego wykładu z zakresu nauk ekonomicznych na zorganizowanym przez Wydział Zarządzania seminarium. Laureat wybierany jest spośród naukowców spoza Wydziału Zarządzania PW. Laureat otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz wygłasza wykład na temat charakterystyczny dla jego dorobku, w jednym z prestiżowych miejsc Politechniki Warszawskiej. Uchwała Rady Wydziału o ustanowieniu Nagrody i regulamin Nagrody

 I edycja Nagrody

Kapituła samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Zarządzania, działając na podstawie Regulaminu przyznawania Nagrody naukowej "Wykład im. Marka Siudaka", przyjętego Uchwałą nr 196/III/2018 Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej z dnia 30 stycznia 2018 r., oraz na podstawie głosowania elektronicznego, przeprowadzonego w dniach 05.02.2018 - 16.02.2018 podjęła decyzję o przyznaniu nagrody dla dr Dariusza Siudaka z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Decyzja Kapituły .

 II edycja Nagrody

Kapituła samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Zarządzania, działając na podstawie Regulaminu przyznawania Nagrody naukowej "Wykład im. Marka Siudaka", przyjętego Uchwałą nr 196/III/2018 Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej z dnia 30 stycznia 2018 r., oraz na podstawie głosowania elektronicznego, przeprowadzonego w dniach 06.02.2019 - 22.02.2019 podjęła decyzję o przyznaniu nagrody dla dr Przemysława Szufela ze Szkoły Głównej Handlowej. Decyzja Kapituły .

Biogram Marka Siudaka 

 III edycja Nagrody

Kapituła samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Zarządzania, działając na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody naukowej „Wykład im. Marka Siudaka”, przyjętego uchwałą nr 196/III/2018 Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej z dnia 30 stycznia 2018r., oraz na podstawie głosowania elektronicznego, przeprowadzonego w dniach 25.02.2020r. - 31.05.2020r. podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dla dr Katarzyny Łobacz. Decyzja Kapituły.

IV edycja Nagrody

Kapituła samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Zarządzania, działając na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody naukowej „Wykład im. Marka Siudaka”, przyjętego uchwałą nr 196/III/2018 Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej  z dnia 30 stycznia 2018 r., oraz na podstawie głosowania elektronicznego, przeprowadzonego w dniach 18.01.2021r. - 31.01.2021r. podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dla dra Adama Marszka. Decyzja Kapituły.