Uczestnictwo w badaniach i projektach

Projekt SQUAD

Projekt SQUAD realizowany był od października do maja przez studentów reprezentujących trzy dyscypliny nauki: informatykę(Pace University NYDF), design (Politechnika Porto PDF) oraz zarządzanie (Politechnika Warszawska WDF).

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

W semestrze  zimowym  odbywa  się Międzywydziałowy  Projekt Interdyscyplinarnego  BIM (Building  Modelling  System).

Projekt LEAD in IT

Projekt jest prowadzony w semestrze zimowym. Jest to program z obszaru analityki biznesu i przywództwa, organizowany przez Microsoft, PwC, P&G oraz Politechnikę Warszawską.

UniStartApp

Studenci Wydziału Zarządzania biorą udział w interdyscyplinarnym, międzywydziałowym projekcie UniStartApp.