Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Przewodnicząca

 • Paulina Pawłowska 

Członkowie:

 1. Robert Głąbowski
 2. Bartłomiej Jesiotr 
 3. Filip Kaczmarski 
 4. Joanna Kosowska 
 5. Stanisław Lewandowski 
 6. Krystian Papierowski
 7. Natalia Raczkowska 
 8. Maciej Rowiński 
 9. Karol Rurtkowski 
 10. Natalia Stradowska-Grzeszczuk
 11. Natalia Szczygieł 
 12. Aleksandra Tyburska 
 13. Zuzanna Zgolak 

16 stycznia 2019 roku odbyło się I Wyborcze Posiedzenie Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej, a wraz z nim rozpoczęła się kadencja Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Zarządzania na rok 2019 w składzie jak wyżej. Niezmiernie miło nam poinformować o sukcesie naszego Studenta - Łukasz Gala został wybrany do Kolegium Senatorów gdzie będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. W pełni zmotywowani i gotowi do działania zaczynamy kadencję 2019.

Przypominamy jednak, że każdy Student w dowolnym momencie może włączyć się w nasze pracę działając jako sympatyk WRS.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura, pok. 415NT.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WZ