Zespoły RND

Stylizowane logo WZ

Zespoły i komisje

powołane przez Radę Naukową Dyscypliny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

w kadencji 2020-2024

Zespół ds. Strategii Dyscypliny Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej (uchwała)

Zespół ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Oceny Dorobku Naukowego Nauczycieli Akademickich Politechniki Warszawskiej (uchwała)

Zespół ds. Kadr i Organizacji Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej (uchwała)

Zespół ds. Grantów Badawczych i Nagród Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej (uchwała)

Zespół Opiniujący w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej (uchwała)

Komisja ds. odbioru wewnętrznego zlecanych recenzji lub opinii w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW (uchwała)