Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe (z wyłączeniem osób odbywających Praktyki). Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych.

Uwaga: Ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Praktyk. Studenci są objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od 1 października 2021 (r.ak. 2021/2022)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2021 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2021 r.

  • firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • okres ubezpieczenia:        01.10.2021 - 30.09.2022 r.
  • suma ubezpieczenia:        50 000 zł
  • składka roczna:                 39 zł

Do pobrania:

Uwaga:

  • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
  • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

  •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
  •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
  •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 Formy zgłoszenia szkody:

1. Na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl

2. Telefonicznie lub numer telefoniczny infolinii: +48 225 999 522 lub 42 66 66 500 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)

3. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

4. W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy:

 - Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Lekarska 4, 00-610 Warszawa

OWU NNW

Pobierz plik (pdf, 237,09 kB)

informacje o ubezpieczeniu

Pobierz plik (pdf, 247,72 kB)