Studia pierwszego stopnia – rekrutacja 2024/25

Zarządzanie - studia licencjackie

Absolwent jest gotowy do pracy w zespołach procesowych, projektowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na adaptację nowych rozwiązań i technologii w organizacjach w toku transformacji cyfrowej oraz kształtowania się organizacji inteligentnych.
Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu analizy potrzeb biznesowych.
Potrafi zidentyfikować oczekiwania, potrzeby i możliwości biznesu. Prowadząc dialog z użytkownikiem oraz krytycznie oceniając istniejące w organizacji strategie potrafi zaproponować ich usprawnienie. Posiada umiejętność weryfikacji opłacalności oraz wykazania zasadności planowanej inwestycji.

Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Absolwent jest gotowy do realizacji projektów, ukierunkowanych na tworzenie, wdrażanie i rozwój nowych rozwiązań w zakresie technologii 4.0.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, a także z obszaru nauk technicznych.