Studia stopnia drugiego – rekrutacja 2024/25

Zarządzanie - studia magisterskie

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających w kraju lub globalnie.

Inżynieria Zarządzania - studia magisterskie

Absolwent jest gotowy do kierowania zespołami projektowymi czy portfelami projektów, ukierunkowanymi na wdrażanie innowacji technologicznych, w szczególności w zakresie automatyzacji funkcji i procesów, wdrażania nowych technologii oraz zarządzani zespołami mieszanymi (ludzie i roboty). W sposób unikatowy łączy przygotowanie inżynierskie z umiejętnościami i kompetencjami menedżerskimi.