Miejsce konferencji

Stylizowane logo WZ

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

www.cziitt.pw.edu.pl