Prezentacje konferencyjne

Miejsce Konferencji:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

aula 1.01 (I piętro), wraz z korytarzem.

Zapraszamy do pobrania prezentacji w wystąpień konferencyjnych - link znajduje się w agendzie pod tytułem danego wystąpienia

Rejestracja uczestników: od 9:00
Otwarcie Konferencji
10:00-10:20 Powitanie uczestników, przedstawienie celów konferencji

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW

dr Wojciech Federczyk – Dyrektor, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

mgr Andrzej Czajkowski – Prezes, Agencja Promocji Inwestycji S.A.

10:20-10:40 Znaczenie infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania gospodarki i państwa dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW

Blok tematyczny I

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w praktyce realizacji i eksploatacji obiektów infrastruktury krytycznej – prowadzący red. Adam Cymer

10:40 – 11:00 Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
 w energetycznej infrastrukturze krytycznej
mgr inż. Marcin Laskowski, MBA, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami API
11:00 – 11:20 Rola administracji samorządowej w rozwoju infrastruktury krytycznej mgr Zbigniew Turek, Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Departament Organizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
11:20 – 11:40 Podejście usługowe w wyznaczaniu lokalnej  i krajowej infrastruktury krytycznej dr inż. Witold Skomra, Doradca, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
11:40 - 12:10 Przerwa kawowa

Blok tematyczny II

Rola instytucji naukowych w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej – prowadzący red. Adam Cymer

12:10-12:30 Pomoc państwa a infrastruktura krytyczna – wsparcie eksperckie instytucji naukowych dr Stefan Akira Jarecki, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
12:30-12:50 Wnioski z realizacji projektów Wydziału Zarządzania PW dotyczących infrastruktury krytycznej dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju, Wydział Zarządzani PW
12:50-13:10 Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej – nowy kierunek kształcenia na Wydziale Zarządzania PW dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW, Prodziekan ds. Studiów, Wydział Zarządzania PW
13:10-13:40

Panel dyskusyjny: Możliwości współpracy sektorów gospodarki, administracji i nauki
 w rozwoju i zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Moderator: red. Adam Cymer

 

Uczestnicy panelu:

- mgr Dawid Sieniuć, Dyrektor Generalny,  Agencja Promocji Inwestycji

- dr inż. Cezary Szwed, Wydział Zarządzania PW

- mgr Grzegorz Jakuć, Wójt Gminy Turośń Kościelna

- mgr inż. Grzegorz Krajewski, Dyrektor Departamentu Operatora Sieci, TAURON Dystrybucja S.A.

13:40-14:40 Obiad

Blok tematyczny III

Wymagania wobec uczestników procesu rozwoju infrastruktury krytycznej – prowadzący red. Adam Cymer

14:40-15:00 Rola sektora usług w realizacji projektów inwestycji infrastrukturalnych mgr inż. Daniel Betke, MBA, Wiceprezes Zarządu, Energoprojekt Poznań S.A.
15:00-15:20 Ochrona IK i usługi kluczowej – teoretyczne  i praktyczne aspekty budowy modelu zarządzania bezpieczeństwem na przykładzie TAURON Dystrybucja S.A. mgr inż. Przemysław Kwiecień, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zgodności, TAURON Dystrybucja S.A.
15:20-15:40 Ciągłość działania w praktyce - wzajemne oddziaływanie - skutki - reakcje mgr Jakub Dzik, Zastępca Dyrektora, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Zakończenie konferencji
15:40-16:00 Podsumowanie konferencji dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW