Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat

  

W ramach uroczystych obchodów stulecia odzyskania Niepodległości w Politechnice Warszawskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) serdecznie zapraszają na:

Konferencję naukową "Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat" 

która odbędzie się w dniu: 10 kwietnia, 2018 godzina 10:30 - 16:15,
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii (CZIITT) Politechniki Warszawskiej, 
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Agenda konferencji i pełna informacja.

Prelegent Temat wystąpienia Prezentacja
Prof. dr hab. Wojciech Czakon Strategia 4.0
Dr hab. Sylwia Sysko-Roma czuk, prof. PW Procesy 4.0
Dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH Relacje w Zarządzaniu 4.0
Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz Zarządzanie zasobami ludzkimi 4.0