Konkursy na granty

Informacje o naborach w ramach konkursów funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Projektów PW: www.cop.pw.edu.pl. W witrynie SharePoint COP, do której dostęp mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl (przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty), zamieszczono aktualny harmonogram konkursów, aktualizowany raz w miesiącu. Można w niej znaleźć także m.in.: checklisty-wykaz dokumentów niezbędnych w danym konkursie, projekty umów konsorcjów, wkłady do wniosków (w podziale na instytucje finansujące), a także poradniki dla osób przygotowujących wniosek.

Co środa do wszystkich pracowników PW i doktorantów na naszej uczelni COP rozsyła newsletter zawierający aktualności dotyczące grantów oraz informacje o kończących się i nowo ogłoszonych naborach, a także kalendarium nadchodzących wydarzeń.