Skład RND

Stylizowane logo WZ
 • Skład

Rady Naukowej Dyscypliny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

w kadencji 2020-2024

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 została powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej Uchwałą nr 23/L/2020 z dnia 23 września 2020 r.

Na Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 Senat wybrał dr hab. inż. Katarzynę Rostek, prof. uczelni Uchwałą nr 44/L/2020 z dnia 14 października 2020 r.

 

Aktualny skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej:

Przewodnicząca
 1. dr hab. inż. Katarzyna ROSTEK, prof. uczelni (WZ)                                                                                                                                 
Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 1. dr inż. Aleksander BUCZACKI (WMT)
 2. prof. dr hab. inż. Agnieszka BITKOWSKA (WZ)
 3. dr hab. inż. Jarosław DOMAŃSKI (WZ)
 4. dr hab. inż. Eryk GŁODZIŃSKI, prof. uczelni (WZ)
 5. dr inż. Bartłomiej GŁADYSZ (WMT) - od lutego 2022 r.
 6. dr hab. inż. Tadeusz GRZESZCZYK, prof. uczelni (WZ)
 7. dr hab. inż. Waldemar IZDEBSKI, prof. uczelni (WZ)
 8. mgr Justyna KACPRZAK (doktorantka) - od października 2021 r.
 9. doc. dr hab. inż. Marek KISILOWSKI (WZ)
 10. dr hab. Magdalena KLUDACZ-ALESSANDRI, prof. uczelni (KNEiS)
 11. dr hab. Magdalena MAJCHRZAK, prof. uczelni(KNEiS) - od lutego 2022 r.
 12. prof dr hab. Mieczysław MORAWSKI (WZ)
 13. dr hab. Grzegorz RZĄDKOWSKI, prof. uczelni (WZ)
 14. dr hab. Małgorzata SIDOR-RZĄDKOWSKA (WZ)
 15. dr hab. Agnieszka SKALA-GOSK, prof. uczelni (WZ) - Zastępczyni Przewodniczącej
 16. prof. dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA (WZ)
 17. dr inż. Michał WIŚNIEWSKI (WZ) - Sekretarz
 18. dr hab. inż. Renata WALCZAK, prof. uczelni (WBMiP Płock)
 19. dr hab. Andrzej WODECKI (WZ)
 20. dr hab. inż. Janusz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, prof. uczelni (WZ)
Byli członkowie RND NZJ
 • śp. dr Helena BULIŃSKA-STANGRECKA (WAiNS) - do grudnia 2021 r.
 • dr hab. inż. Liliana HAWRYSZ (WZ) - do września 2021 r.
 • mgr inż. Angelika WILK (doktorantka) - do maja 2021 r.

 

Sekretariat
 • mgr Marzena FABIJAŃSKA

Stałe zespoły RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW I kadencji pod przewodnictwem dr hab inż. Anny Kosieradzkiej, prof. uczelni