Wydział Zarządzania

Wykaz osób, które złożyły oświadczenie o wyborze dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości:

 1. dr inż. Krzysztof Bartczak
 2. prof. dr hab inż. Agnieszka Bitkowska
 3. mgr inż. Daria Brun
 4. dr hab inż. Jarosław Domański
 5. prof. dr hab. inż. Ewa Drabik (25%)
 6. dr hab inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. uczelni
 7. prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
 8. dr hab inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni (75%)
 9. dr hab inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni
 10. dr hab inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
 11. prof. dr hab. Leszek Jasiński (75%)
 12. dr Jolanta Jurczak
 13. mgr Justyna Kacprzak
 14. doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski
 15. dr Piotr Korneta
 16. dr hab inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni
 17. dr inż. Marcin Kotarba
 18. mgr inż. Ireneusz Kozera
 19. dr Marta Kruk
 20. dr inż. Piotr Kryś
 21. dr inż. Grzegorz Kunikowski
 22. mgr inż. Wioletta Lipka
 23. dr inż. Agnieszka Lisowska
 24. mgr inż. Krzysztof Łabędzki
 25. mgr inż. Karol Majewski
 26. mgr Piotr Młodzianowski
 27. prof. dr hab. Jan Monkiewicz
 28. prof. dr hab. Mieczysław Morawski
 29. dr inż. Danuta Rojek
 30. dr hab inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni
 31. dr hab Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni (50%)
 32. dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska
 33. dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni
 34. dr inż. Witold Skomra
 35. dr inż. Justyna Smagowicz
 36. dr Lidia Sobczak
 37. dr inż. Olga Sobolewska
 38. mgr inż. Daniel Szaniewski
 39. prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 40. dr inż. Cezary Szwed
 41. dr Arkadiusz Szymanek
 42. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk, prof. uczelni
 43. dr Małgorzata Waszkiewicz
 44. dr hab inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni
 45. dr Joanna Węgrzyn
 46. dr inż. Michał Wiśniewski
 47. dr hab. Andrzej Wodecki
 48. mgr Radosław Zając
 49. mgr Marek Zawada
 50. dr hab inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni