Komunikat o stypendiach od semestru letniego

Wnioski o stypendia rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2021 r. tj. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter). 

Osoby przedłużające studia muszą złożyć nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego. Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie należy złożyć wniosek bez załączników.

Wnioski o stypendium rektora oraz socjalne należy złożyć w dniach 22.02 - 5.03.2021 r. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (godziny przyjęć udostępnimy na podstronie dziekanatu ds. studenckich). Wnioski o stypendium specjalne należy wysłać przez system USOSweb.

Stypendium Rektora nie może być wypłacane na przedłużeniu. Zgodnie z regulaminem "Świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2020/2021" stypendia wypłacane są przez okres, na który zostały przyznane (decyzja).

Wnioski o przyznanie zapomóg można składać przez cały rok. Wnioski należy składać przez system USOSweb.

Pierwsza wypłata stypendium za marzec zostanie wypłacona z wyrównaniem w kwietniu.