Nowy regulamin oraz wnioski zostaną opublikowane na stronie BSS najprawdopodobniej jutro tj. 3 października.

Nowy regulamin oraz wnioski zostaną opublikowane na stronie BSS najprawdopodobniej jutro tj. 3 października.

Po opublikowaniu regulaminu zostanie przesunięty termin składania wniosków do 22 października 2019 r.

Regulamin oraz wnioski będą dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego