Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. letnim r. ak. 2021/22

Podania o rozłożenie czesnego na dwie raty można składać do 1 marca 2022 r. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Podania można również przesyłać drogą mailową: student.wz@pw.edu.pl

Do podania należy załączyć jeden z wybranych dokumentów:

  • kserokopię PITu
  • kserokopię umowy wynajmu mieszkania
  • zaświadczenie o zarobkach

Termin płatności: 15.03 i 15.05

Formularze do pobrania tutaj:

Zarządzanie (msword, 26,50 kB)
Inżynieria Zarządzania (msword, 26,50 kB)