Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów!

Jak co roku studenci z warszawskich uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami 17. edycji programu!
Rekrutacja dla studentów potrwa do 10 października! 

Program stypendialny jest skierowany do studentów (do 26. roku życia) oraz uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych. O stypendium mogą się ubiegać studenci i  uczniowie warszawskich szkół oraz uczelni,  jeśli:
– uzyskują dobre wyniki w nauce,
– mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.
Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla studentów prowadzona jest od 1 września do 10 października.
Szczegółowe informacje: www.stypendiajp2.pl
Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl