Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 1 czerwca 2021 roku. 

Wniosek po wypełnieniu i potwierdzeniu przez  upoważnionego pracownika dziekanatu, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) lub przesyła na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl

pismo (pdf, 166,34 kB)
wniosek (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,09 kB)
regulamin (msword, 40,50 kB)