Wyjaśnienie do zaświadczeń z MOPS do stypendium socjalnego (dochód mniejszy niż 528 zł)

Wyjaśnienie do zaświadczeń z MOPS do stypendium socjalnego (dochód mniejszy niż 528 zł)