Studenckie Koło Naukowe MANAGER

Trwa rekrutacja do działającego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Studenckiego Koła Naukowego Manager.

SKN Manager to przede wszystkim ciekawi ludzie o rozmaitych pasjach i zainteresowaniach, których wspólnym celem jest nauka metod i narzędzi zarządzania. Jako Koło Naukowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej funkcjonujemy od 2007 roku.

Zgodnie ze słowami Jima Rohna: „Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie - fortunę” wierzymy, że warto robić coś więcej poza studiowaniem.

Zakres działalności Koła

 • Doskonalenie kompetencji własnych
  • Udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania produkcją
  • Rozwój umiejętności dotyczących posługiwania się programami do modelowania symulacyjnego procesów i wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
  • Udział w warsztatach dotyczących metodyki prowadzenia przedsięwzięć rozwojowych w przedsiębiorstwach
 • Udział w projektach
  • Realizacja projektów studenckich w przedsiębiorstwach
  • Realizacja grantów naukowo-badawczych
  • Udział w konferencjach młodych naukowców
  • Przygotowywanie referatów prezentujących wyniki prac
 • Rozwój metod i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych na Wydziale Zarządzania PW
  • Przygotowywanie ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem programów komputerowych
  • Wybór, opracowywanie i testowanie gier symulacyjnych na potrzeby realizacji zajęć

Nad czym pracujemy teraz (w 2022 roku) i co zrobiliśmy ostatnio.

 • Realizujemy Grant Rektorski Opracowanie komputerowej gry symulacyjnej w obszarze organizacji i zarządzania produkcją, w ramach którego członkowie Koła:
  • wyszukali i przetestowali kilka komputerowych gier symulacyjnych z zakresu zarządzania produkcją
  • przygotowali i zaprezentowali referat związany z tematyką grantu na konferencji naukowo-badawczej
  • wybrali grę do wdrożenia w ramach zajęć laboratoryjnych realizowanych na Wydziale Zarządzania (gra została zakupiona)
  • przygotowują instrukcję do zajęć laboratoryjnych
 • Zrealizowaliśmy Grant Rektorski Usprawnienie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych komputerowych programów symulacyjnych, w ramach którego członkowie Koła:
  • przygotowali i przebadali modele symulacyjne trzech linii produkcyjnych w różnych przedsiębiorstwach i na tej podstawie zaproponowali usprawnienia procesów produkcyjnych
  • wzięli udział w dwóch konferencjach naukowo-badawczych, gdzie zaprezentowali wyniki prac
  • przygotowali trzy postery promocyjne, które przedstawili na konferencjach
  • opracowali instrukcję do zajęć laboratoryjnych z modelowania symulacyjnego realizowanych na Wydziale Zarządzania
 • Zrealizowaliśmy projekt studencki w ramach współpracy z Mennicą Polską S.A., w ramach którego członkowie Koła:
  • zapoznali się z procesami produkcyjnymi dla różnych rodzajów wyrobów przedsiębiorstwa
  • odbyli spotkania warsztatowe z kadrą kierowniczą poszczególnych wydziałów produkcyjnych
  • przeprowadzili obserwację dnia roboczego dla różnych stanowisk
  • dokonali identyfikacji i analizy występujących problemów produkcyjnych
 • Promowaliśmy wizerunek Koła, Wydziału Zarządzania i Politechniki Warszawskiej, poprzez
  • pomoc w przygotowaniu stoisk Wydziału i Uczelni na targach dla kandydatów na studia
  • wyjazd na konferencje naukowe (Łódź, Gdańsk, Bielsko-Biała)
  • wsparcie Wydziału w organizacji konferencji Zarządzanie Infrastrukturą Krytyczną 2019

Dołącz do nas

 • Chcesz poznać tajniki biznesu? Pogłębić swoją wiedzę na temat organizacji i zarządzania?
 • A może po prostu masz ochotę poznać wspaniałych ludzi, którzy pomogą Ci w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania?
 • Dla nas nie jest ważny kierunek studiów który kończysz, a Twoje zaangażowanie.
 • Może masz pomysł, który chciałbyś wprowadzić w życie, a brakuje Ci organizacji, która może go wesprzeć i zrealizować razem z Tobą?
 • Pamiętaj, że razem możemy więcej - koniecznie się do nas odezwij!
 • Trwa rekrutacja do działającego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Studenckiego Koła Naukowego Manager. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie wkrótce dostępny.

Przewodnicząca Koła: Gabriela Pytlakowska

Wiceprzewodnicząca Koła: Aleksandra Witkowska

Skarbnik Koła: Zuzanna Stępka

Członkowie: studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (14 osób)

Opiekun Koła: dr inż. Cezary Szwed

Zespół pracowników Wydziału Zarządzania wspomagający pracę Koła i realizowane projekty:

 • dr inż. Justyna Smagowicz
 • mgr inż. Daria Brun
 • mgr Marek Zawada 

Skontaktuj się z nami poprzez: