Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie „Ankieta dot. oceny treści zajęć dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się”.

Ankieta dostępna jest w systemie USOS od dnia 17 czerwca do 7 lipca zgodnie z Zarządzeniem nr 86 Rektora PW z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji.

Ankietę można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto:

  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.