Dr inż. Michaela Rostek

Stylizowane logo WZ

Szanowni Studenci, 

w dniu 11.04.2022 zajęcia dr inż. Michaelą Rostek nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminach uzgodnionych z prowadzącą.