Egzamin B2 z języka angielskiego dla studiów niestacjonarnych

Pisemny Egzamin B2 z języka angielskiego dla studentów niestacjonarnych odbędzie się dnia 8.09.2017 o godz. 17.45 w sali 144 w Gmachu Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85

Studenci proszeni są o przybycie na egzamin 30 minut wcześniej z dwoma dokumentami tożsamości.