Informacja dotycząca podpisywania ślubowań

Podpisywanie ślubowań (Immatrykulacji) jest obowiązkiem każdego nowego Studenta. Dopiero po wypełnieniu tego obowiązku Student zyskuje pełnię praw. Dlatego też Dziekanat ds. Studiów uprzejmie informuje:

Wszyscy nowi Studenci pierwszych semestrów, którzy do tej pory nie podpisali jeszcze ślubowań (Immatrykulacji), uprzejmie proszeni są o jak najszybsze wypełnienie tego obowiązku. Podpisanie ślubowania odbywa się za pomocą systemu USOSweb. Wystarczy zalogować się na swoje konto i automatycznie powinno pojawić się okienko z Immatrykulacją. Po akceptacji ślubowania Student nabywa pełnię praw studenckich. Jeśli ktoś ślubowania nie zaakceptuje, traci dostęp do systemu USOSweb, zatem prosimy o uważne czytanie powiadomień. Uprzejmie prosimy o podpisanie ślubowań do dnia 14.10.2021 (czwartek).

Brak spełnienia tego obowiązku będzie oznaczał rezygnację ze studiów! (zgodnie z § 33 Regulaminu Politechniki Warszawskiej)

W razie jakichkolwiek problemów ze ślubowaniami prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. Studiów - dziekanat.wz@pw.edu.pl