Inżynieria Zarządzania, I stopień, 3 semestr, studia stacjonarne grupa 3.2

Stylizowane logo WZ

Dla Studentów II grupy, 3 semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania najbliższe zajęcia (17.11-22.11) odbędą się w formie ZDALNEJ